ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes

L’ACGIL és un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes que volen compartir les seves vivències, viure naturalment la seva fe i la seva homosexualitat, i així realitzar un creixement personal.
Subscriu-te a les notícies
Home > Reflexions > Educació

Educació

Introducció

Al teu centre pot haver-hi persones que se senten atretes afectivament i sexual per persones del seu mateix gènere. Són homosexuals: gais o lesbianes. Els teus alumnes/les teves alumnes poden estar entre elles. Potser ho desconeixes o potser ja t’hi has trobat. Molts d’aquests joves, a diferència dels seus companys, viuen l’inici de la seva sexualitat amb angoixa i patiment.

Quan descobreixen aquesta atracció tendeixen a amagar-ho per por al menyspreu i la discriminació. Ho silencien perquè no tenen opció. Per això necessiten recolzament i un clima de confiança que afirmi la seva autoestima, sovint malmesa.

La diversitat d’orientacions sexuals és insuficientment tractada pel sistema educatiu. La LOGSE demana als educadors i educadores, et demana a tu, un esforç per fer del respecte a la diversitat un dels eixos del sistema educatiu, tot desmuntant prejudicis i reconeixent les diferències.

Tothom mereix ser tractat amb dignitat i respecte. Les lesbianes i els gais també. I al teu centre.

La guia que tens a les mans vol ajudar-te en l’educació sobre l’homosexualitat. Perquè tu pots contribuir, des del teu lloc, a lluitar contra les conductes de condemna i rebuig de l’homosexualitat (l’homofobia) i contra l’heterosexisme. Està a les teves mans.

El missatge de Jesús i els valors cristians et poden ajudar en un context de respecte a la diversitat de creences.

Educació en el respecte

L’educació és la clau per a intervenir en les situacions de discriminació. Davant aquestes situacions els i les educadores no esperem que es resolguin per si mateixes, sinó que ens impliquem amb accions educatives.

 • El recolzament actiu, la solidaritat i la no discriminació per part dels adults són fonamentals per tal que els infants i adolescents acceptin els qui són diferents.
 • La sexualitat humana va més enllà de la procreació. És una qüestió afectiva, de sentiments i de comportaments.
 • Cal assumir la naturalitat i la pluralitat de la sexualitat. Desterrar-ne els tabús. Hi ha persones d’orientació gai i lèsbica a tots els àmbits i classes socials, a totes les èpoques i cultures. La seva visibilitat depèn de l’acceptació social de l’entorn.
 • És molt probable que entre els teus alumnes hi hagi homosexuals.
 • La seva invisibilitat és un senyal de discriminació.

Que els teus alumnes homosexuals es puguin desenvolupar amb dignitat és a les teves mans.

Una qüestió de drets

En l’àmbit científic i legal, en els darrers anys, s’han dut a terme declaracions oficials a favor de l’homosexualitat:

 • L'Associació de Psiquiatria Americana (APA) exclou l'homosexualitat de la llista de malalties mentals (1973)
 • El Consell d’Europa: Recomanació sobre la no-discriminació envers els homosexuals (1981)
 • El Parlament europeu: Resolució del Parlament europeu sobre la igualtat de drets de gais i lesbianes a la Unió Europea (1984 i 1994)
 • L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també exclou l'homosexualitat de la llista de malalties mentals (1992)
 • El Parlament europeu: l‘article 13 del Tractat d’Amsterdam lluita contra la discriminació, entre d’altres, per motius d’orientació sexual (1997) A l’Estat espanyol
 • El 1975 s’inicia un procés cap a la normalització de l’homosexualitat, el 1978 es despenalitzen les relacions homosexuals entre adults i el 1995 el Codi penal persegueix a qui discrimina tant per motiu de sexe com d’orientació sexual. A Catalunya
 • El Dret Civil català regula les relacions estables de parella tant heterosexuals com homosexuals i atorga certs drets a les parelles homosexuals (1998).

Quina educació volem?

 • "A l'etapa de l'ESO els alumnes han d'adquirir els valors que els condueixin a l'autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaços d'assumir els seus deures i exercir els seus drets". (Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO. Generalitat de Catalunya).

És necessària una educació que trenqui mites i estereotips:

 • L'homosexualitat no és cap malaltia. No es transmet ni s'encomana.
 • L'home gai no està directament relacionat amb l'efeminament, ni la dona lesbiana amb un caràcter masculí.
 • L'orientació gai i lèsbica no s'ha de confondre amb la transsexualitat, el transformisme o el travestisme.

QUÈ ESTÀ PASSANT A LES NOSTRES ESCOLES ?

A l’aula, al pati, als vestuaris...., hi ha desconeixement i discriminació envers els gais i les lesbianes. També hi ha silenci, solitud i por.

El nostre silenci com a educadors col·labora a perpetuar els prejudicis i la discriminació envers els nois i noies homosexuals.

El rebuig per part de l’Església, que es manifesta a través d’algunes escoles, fa que molts joves perdin la seva fe i es tanquin en un univers de pors que els poden acompanyar al llarg de la seva vida.

Per què hem d'actuar?

Perquè els nois i noies homosexuals també necessiten un acompanyament en el seu procés de creixement i d’acceptació personal.

A la nostra societat i a les nostres escoles, els únics models que es transmeten des de la infantesa són els heterosexuals.

Afegits als problemes propis de l’adolescència, l’homosexual s’enfronta a una falta de referents. Això no l’ajuda a configurar la seva identitat de forma sana.

QUÈ HI PODEM FER ?

Els educadors tenim en les nostres mans la possibilitat de crear un ambient de llibertat i tolerància on el fet homosexual es pugui viure de la manera més natural i menys traumàtica possible per a l’alumne:

 • Valorar l’homosexualitat com a intercanvi d’amor entre persones, assumint la seva normalitat dins l’àmbit plural de la sexualitat humana.
 • Acollir sense prejudicis, evitant les condemnes d’antinaturalitat o de pecat.
 • Evitar actituds homofòbiques del llenguatge (insults, acudits...) o dels gestos (agressions, paròdies...) que tan mal poden fer.
 • Potenciar una educació per al respecte, per a la pau, per a l’amor dels uns envers els altres.
 • Tractar la realitat homosexual dins l’aula amb naturalitat, a les àrees d’història, ètica, biologia, religió, etc..., fent ús de materials didàctics (lectures, vídeos...).
 • Presentar les biografies dels personatges homosexuals que han estat importants al llarg de la història de la literatura, de la política, de la ciència, etc...

El paper de les escoles cristianes

L’ escola cristiana ha de manifestar una especial sensibilitat envers la silenciació, marginalitat i discriminació que sofreix l’alumne en descobrir-se homosexual gai o lesbiana, integrant-lo en una educació respectuosa amb les minories, tot seguint l’esperit de Jesús a l’Evangeli.

L’escola cristiana no té només un paper social respecte de la dignitat de l’adolescent homosexual i la seva vida futura, sino també un deure moral a assolir.

 • "Déu és Amor" (1 Jn 4,8) i estima tothom com a persona, més enllà de les seves orientacions sexuals.
 • "Respectar la dignitat donada per Déu a cada persona significa el reconeixement dels drets i les responsabilitats humanes. La doctrina de l’Església diu ben clar que els drets humans fonamentals de les persones homosexuals han de ser defensats, i que tots hem d’esforçar-nos per eliminar qualsevol forma d’injustícia, d’opressió o de violència envers elles". (Congregació per a la Doctrina de la Fe. ‘La cura de les persones homosexuals', núm. 10, 1986).
 • "La comunitat cristiana ha d’oferir als seus germans i germanes homosexuals comprensió i atenció pastoral". (Conferència Episcopal dels Estats Units. 'Sempre seran els nostres fills', 1997).
 • "Les persones homosexuals han de ser acollides amb respecte (...) S’evitarà, respecte d’elles, tot signe de discriminació injusta". (Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 2.358, 1997)

L’escola cristiana, com a àmbit de creixement intel·lectual i espiritual del individu, ha de ser un lloc d’acolliment, de comprensió i d’adequada orientació cap als problemes que presenta el nen/ nena adolescent o jove homosexual que, en tantes ocasions troba una mancança de models i un rebuig social, familiar o escolar, així com una falta d’acollida des de la seva fe.

Associació Cristiana de Gais i Lesbianes - C. Verdaguer i Callís, 10, 08003 - Barcelona - info@acgil.org
Disseny i programació: Clickart