ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes

L’ACGIL és un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes que volen compartir les seves vivències, viure naturalment la seva fe i la seva homosexualitat, i així realitzar un creixement personal.
Subscriu-te a les notícies
Home > Reflexions > Catolicisme i homosexualitat: guia de bones pràctiques

Catolicisme i homosexualitat: guia de bones pràctiques

Amor

"Que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat."
Jesús

Bisbes

"Els bisbes han de procurar sostenir amb els mitjans a la seva disposició el desenvolupament de formes especialitzades d’atenció pastoral per a les persones homosexuals."
Congregació per a la doctrina de la fe, La cura pastoral de les persones homosexuals, núm. 17, any 1986

Consciència

"Perquè l’home té una llei gravada per Déu en el seu cor, en l’obediència de la qual resideix la dignitat humana, i d’acord amb la qual serà jutjat personalment (...). La fidelitat a aquesta consciència uneix els cristians amb els altres homes en la recerca de la veritat i en l’encertada resolució de tants problemes morals com es presenten en la vida individual i en la societat."
Concili Vaticà II, Constitució pastoral sobre l’Església en el món actual (Gaudium et Spes), núm. 16, any 1965

Drets humans

"Respectar la dignitat donada per Déu a cada persona significa el reconeixement dels drets i de les responsabilitats humanes. La doctrina de l’Església diu ben clar que els drets humans fonamentals de les persones homosexuals han de ser defensats, i que tos hem d’esforçar-nos per eliminar qualsevol forma d’injustícia, d’opressió o de violència envers elles."
Congregació per a la doctrina de la fe, La cura pastoral de les persones homosexuals, núm. 10, any 1986

Església

"La comunitat cristiana ha d’oferir als seus germans i germanes homosexuals comprensió i atenció pastoral. Fa més de vint anys vam declarar, com a bisbes, que els homosexuals han de tenir un paper actiu dins de la comunitat cristiana."
Conferència Episcopal dels Estats Units, Sempre seran els nostres fills, any 1997

Família

"El vostre fill té més necessitat que mai de vosaltres i de la família. Continua essent la mateixa persona. Aquest fill, que sempre ha estat un do de Déu per a vosaltres, ara pot ser causa d’un altre do: la vostra família port esdevenir més honesta, més respectuosa i més tolerant."
Conferència Episcopal dels Estats Units, Sempre seran els nostres fills, any 1997

Homosexuals

"Un nombre no negligible d’homes i dones presenten tendències homosexuals pregones. No han triat la seva condició homosexual."
Catecisme de l’Església catòlica, núm. 2.358, any 1992

Identitat sexual

"Pertoca a cada home i a cada dona de reconèixer i d’acceptar la seva identitat sexual."
Catecisme de l’Església catòlica, núm. 2.333, any 1992

Llibertat

"La dignitat de l’home exigeix que actuï segons la seva conscient i lliure elecció, és a dir, mogut i induït per convicció interna personal i no sota la pressió d’un interior impuls cec, o de la pura coacció externa."
Concili Vaticà II, Constitució pastoral sobre l’Església en el món actual (Gaudium et Spes), núm. 17, any 1965

Matrimoni

"El matrimoni, però, no ha estat pas instituït mirant només a la procreació; el mateix caràcter de l’aliança indissoluble, que estableix entre les persones, i el bé dels fills demanen que l’amor mutu dels esposos s’expressi rectament, vagi progressant i madurant. Per aquest motiu, fins en el cas que , contràriament al desig sovint tan gran dels esposos, no tinguessin fills, el matrimoni segueix tenint sentit de plena comunió vital i conserva tot el seu valor i indissolubilitat."
Concili Vaticà II, Constitució pastoral sobre l’Església en el món actual (Gaudium et Spes), núm. 50, any 1965

Orígen

"La gènesi psíquica de l’homosexualitat encara resta inexplicada."
Catecisme de l’Església catòlica, núm. 2.357, any 1992

Por

"Demanem a tots els cristians i ciutadans de bona voluntat que revisin les seves pors pel que fa a l’homosexualitat i reprimeixin la mofa i la discriminació, que ofenen les persones homosexuals. Comprenem que el fet de tenir una orientació homosexual ja proporciona prou ansietat, font de patiment i d’interrogant pel que fa al reconeixement de si mateix, perquè la societat hi afegeixi, encara, un tracte perjudicial."
Conferència Episcopal dels Estats Units, Sexualitat humana: una perspectiva catòlica per a l’educació i per a una formació humana permanent, p. 55, any 1977

Respecte

"Les persones homosexuals han de ser acollides amb respecte (...) S’evitarà, respecte d’elles, tot signe de discriminació injusta."
Catecisme de l’Església catòlica, núm. 2.358, any 1992

Sarcerdots

"Un autèntic programa pastoral ajudarà les persones homosexuals en tots els nivells de la seva vida espiritual."
Congregació per a la doctrina de la fe, La cura pastoral de les persones homosexuals, núm. 15, any 1986

Associació Cristiana de Gais i Lesbianes - C. Verdaguer i Callís, 10, 08003 - Barcelona - info@acgil.org
Disseny i programació: Clickart